Yıldırımların dünya üzerinde oluşma yerlerinin yoğunluk haritası.