2016

  1. YALÇIN, C., ,SABAH, L., İl Genelinde Mobil Uygulamalar İle Oluşturulan Sanayi Envanterinin Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Kırklareli Örneği, T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Aralık 2016 Sh 39-42,  ISSN: 1300-2414. Link

 2017 

  1. YALÇIN, C., ,SABAH, L.,  Açık Kaynak Kodlu CBS Ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi, Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5 (2), 524-537,  ISSN: 2148-2446. Link
  2. YALÇIN, C., ,SABAH, L.,  CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve Ahp Yöntemleri Kullanılarak Çanakkale Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması,  T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Aralık 2017 Sh 28-34,  ISSN: 1300-2414. Link
  3. SABAH L., YÜCEDAĞ İ., YALÇIN C., Earthquake Hazard Analysis for Districts of Düzce via AHP and Fuzzy Logic Methods, The Journal of Cognitive Systems 2 (1), 43-47. Link

 2018 

  1. SABAH L., ŞİMŞEK M., ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ(Spatial Mobile Campus Information System via Augmented Reality Methods), Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6 (3), 637-649,  ISSN: 2148-2446. Link
  2. YALÇIN C., SABAH L., CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2018) 101-113. Link
  3. SABAH L., ŞİMŞEK M., GEOSPATIAL SOCIAL NETWORK ANALYSIS WITH USING GIS FOR LOCATION-BASED SERVICE RECOMMENDATION, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering (Kabul)
  4. YALÇIN, C., ,SABAH, L., Kırklareli Sanayi Sektörünün Mevcut Potansiyeli İle Lojistik Altyapısının İlişkilendirilmesi, T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Kasım 2018 Sh 38-43,  ISSN: 1300-2414. Link
  5. ŞİMŞEK, M., YILMAZ O., KAHRİMAN A. H., SABAH L., Detecting Fake Twitter Accounts with using Artificial Neural Networks, Artificial Intelligence Studies, 2018, 1(1): 19-22