2013 

 1. ÇETİN Ç., YAMAN, N., SABAH, L., AYDAY, C.., 2013, Çok Ölçütlü Karar Analizi Yönteminin Afet Bilgi Sistemine Uygulaması: Kütahya Örneği (Implementation Of Multi Criteria Decision Analysis To The Disaster Management Systems Of Kütahya Province), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Deprem Ve Etik Bildiri Özleri Kitabı, 1-5 Nisan 2013, S 510, Ankara, Türkiye.PDF
 2. ÇETİN Ç., YAMAN, N., SABAH, L., AYDAY E., AYDAY, C.., 2013, Bulut Bilişim (Cloud Computing) Teknolojisinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Olanakları, TUFUAB VII. Teknik Sempozyumu, Karadeniz Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye.PDF

2014 

 1. AYDAY, C., SARIDÖL, S., YAMAN, N. , SABAH, L.., İllere Bağlı İlçelerin Deprem Tehlike Değerlerinin CBS Yöntemi İle Belirlenmesi, Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Onaltıncı Yuvarlak Masa Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10 Ocak 2014, Ankara, Türkiye
 2. AYDAY, C., SARIDÖL, S., SABAH, L., YAMAN, N..,Eskişehir İlçelerinin Açık Kaynak Kodlu CBS Ve Önerici Sistemleri Kullanılarak Deprem Tehlikesi Analizi,TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, 06-07 Şubat 2014, Eskişehir, Türkiye.PDF
 3. AYDAY, C., YAMAN, Y., SABAH, L., SARIDÖL S., Landsat 8 Uydu Görüntülerinin Yerbilimlerinde Kullanılma Olanakları(New Opportunities Of Using Landsat 8 Satellite Images In The Earth Sciences), Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 13-14 Mart 2014, Antalya, Türkiye.PDF
 4. AYDAY, C., YAMAN, Y., SABAH, L., SARIDÖL S., Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) Kullanılarak Potansiyel Bina Deprem Tehlikesinin Saptanması((Determination Of Buildings Potential Seismic Hazards By Using Open Source GIS Softwares)), Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 13-14 Mart 2014, Antalya, Türkiye.PDF
 5. AYDAY, C., GÖÇMEZ, A, SABAH, L., YAMAN, N., AŞIKOĞLU, Ö., UMUR, İ, H., 2014, Belediyelerde İş Süreci Tasarımında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Mobil Uygulamalar, Citex 2014 Ankara Bilişim Fuarı,  6-9 Kasım 2014, Ankara, Türkiye.PDF

2015 

 1. SUCUOĞLU, A. C. , EDİZKAN, M. , AYDAY, C., YAMAN, N. , SABAH, L., GÖÇMEZ, A.., 2015, Eskişehir Seyitgazi Ovası Yeraltı Su Seviyelerinin Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi(The Evaluation Of Ground Water Level In Eskisehir Seyitgazi Plain With Open Source Software Geographic Information System), Jeoloji Kurultayı,  6-10 Nisan 2015, Ankara, Türkiye.PDF
 2. SABAH, L. ,KESER, K., BİŞAR, E., YALÇIN, C., 2015, İl Genelinde Mobil Uygulamalar İle Oluşturulan Sanayi Ve Ar-Ge Envanterinin Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Edirne Örneği, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2015, Konya, Türkiye
 3. YALÇIN, C., BİŞAR, E., YALÇIN, S. ,SABAH, L.., 2015, Tematik Coğrafi Haritaların Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Verimlilik Kongresi, T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 06-07 Ekim 2015, Ankara, Türkiye.PDF

2016 

 1. AYDAY, C., SABAH, L., YAMAN, N., KESER. K,, Afet Yönetiminde CBS’nin Önemi Ve Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı, Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Sekizinci Yuvarlak Masa Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 25 Mart 2016, Ankara, Türkiye
 2. SÜMER, E. Ö., KORUYUCU, M., GÜRÇAY, O. B., SAN, T., AYDAY, C., YAMAN, N., SABAH, L..,  Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Uzaktan Algılama (UA) Uygulamalarında Jeoloji Mühendisliğine Sağlayacağı Katkılar(Additives Of Open Source Software For GIS And RS Applications To Geological Engineers), 69. Jeoloji Kurultayı Doğal Kaynakların Jeopolitikası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 11-15 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.PDF
 3. AYDAY, C., YAMAN, N., KESER, K. , SABAH, L.., Geographic Information Systems (GIS) With Open-Source Software / Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar İle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 4. SABAH, L., Developing Open Source Web Applications With Geographic Information Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Açık Kaynak Kodlu Konumsal Web Uygulamalarının Geliştirilmesi, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 5. YALÇIN, C., SABAH, L.The Use Of Open Source Coded Geographic Information Systems On Analysis Studies Of Relationship Between Seismicity And Industry: Example Of Edirne / Sanayi Ve Depremsellik İlişkisi Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Edirne Örneği, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye .PDF
 6. YALÇIN, C., SABAH, L.Introducing The Risk Analysis Of Çanakkale Industry With The Thematic Maps According To Earthquake Data / Deprem Verilerine Göre Çanakkale Sanayisinin Tematik Haritalarla Risk Analizinin Ortaya Konulması, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 7. AYDAY, C., YAMAN, N., SABAH, L., HÖKE, O., Güneş Enerji Santralı Yer Seçiminde Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı-Eskişehir İl Örneği,UZAL-CBS Sempozyumu Çukurova 2016, 6 Ekim 2016, Adana, Türkiye.PDF

 2017 

 1. SABAH, L., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Açık Kaynak Kodlu Konumsal Web Uygulamalarının Geliştirilmesi / Developing Open Source Web Applications With Geographic Information Systems, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 12 Nisan 2017, ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.PDF
 2. YALÇIN C., SABAH L., Sanayi Ve Ar-Ge Yetenek Envanteri Çalışmalarında Arayüz Yazılımı Ve Veritabanı Tasarımı, MESTEK 2017 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, BURDUR. PDF (MESTEK 2017 Teknik Bilimler En İyi Bildiri Ödülü)
 3. SABAH L.,ŞİMŞEK M., Artırılmış Gerçeklik Yöntemleri İle Konumsal Mobil Kampüs Bilgi Sistemi, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu 2017, 12 Eylül 2017, Düzce Üniversitesi, Düzce
 4. SABAH L., YÜCEDAĞ İ.,Düzce İlçelerinin Ahp Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Deprem Tehlike Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu 2017, 12 Eylül 2017, Düzce Üniversitesi, Düzce
 5. YALÇIN C., SABAH L.ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) KULLANILARAK BURDUR’UN DEPREM TEHLİKE ANALİZİNİN OLUŞTURULMASI, 7. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017, Burdur PDF
 6. YALÇIN C., SABAH L.ÇANAKKALE SANAYİ İŞLETMELERİNİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ, 7. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017, Burdur PDF
 7. SABAH L., ŞİMŞEK M., INVESTIGATION OF SPATIAL DATA WITH OPEN SOURCE SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS, 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 14.10.2017, Safranbolu, Karabük, Turkey
 8. SABAH L., ŞİMŞEK M., HIGHWAYS DISTURBANCE DETECTION WITH THE USE OF OPEN SOURCE CODE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, MOBILE AND WEB APPLICATIONS, 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 14.10.2017, Safranbolu, Karabük, Turkey
 9. YALÇIN C., SABAH L.Earthquake Hazard Analysis of Çanakkale’s Industrial Enterprises via GIS-based Fuzzy Logic Method, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, 20.10.2017, Çanakkale, Turkey
 10. YALÇIN C., SABAH L., KAYA M., EARTHQUAKE HAZARD ANALYSIS OF ÇANAKKALE’S INDUSTRIAL FIRMS VIA GIS-BASED ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS, 25.10.2017, Washington State Convention Center, USA,   Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6, DOI: 10.1130/abs/2017AM-301201

 2018 

 1. YALÇIN C., SABAH L., ERTÜRK M. A.,  SANAYİ-DEPREMSELLİK İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARINDA CBS TABANLI BULANIK MANTIK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: EDİRNE ÖRNEĞİ / USE OF GIS BASED FUZZY LOGIC METHOD IN INDUSTRIAL-EARTHQUAKE RELATIONSHIP STUDIES: EDİRNE PROVINCE, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25.04.2018, Ankara, Turkey Link
 2. SABAH L., ŞİMŞEK M., Implementation of Clarke & Wright Savings Algorithm in Social Network Analysis: An Exemplary Event Planning System, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), May 11-13, 2018 Safranbolu, Turkey Link
 3. SABAH L., ŞİMŞEK M., SOSYAL AĞLARDA ETKİ MAKSİMİZASYONU İÇİN EGO-AĞ ANALİZİ – Ego-Networks Analysis for Influence Maximization on Social Networks, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16.11.2018 Ankara, Turkey
 4. SABAH L., ŞİMŞEK M., AÇIK KAYNAK ÇİZGE ANALİZ ARAÇLARI İLE SOSYAL AĞLARDAKİ ETKİLİ BİREYLERİN TESPİTİ – Detecting Influencers on Social Networks with using Open Source Graph Analysis Tools, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16.11.2018, Ankara, Turkey
2019 

 1. SABAH L., ARGUN D. İ., Wi-Fi Sinyallerinin Hastane İç Konum Tespiti için Kullanımına Bir Yaklaşım: Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması (An Approach to the use of Wi-Fi Signals for Hospital Indoor Location Detection: Performance Comparison of Classification Algorithms), Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı (EBBT 2019), 04.2019, İstanbul, Turkey
 2. TAŞPINAR F., ŞİMŞEK M., SABAH L., AKILLI SENSÖRLER ÖLÇÜMLERİNE DAYALI HAVA KİRLİLİĞİ TAHMİNİ, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) – IMASCONGRESS 2019, 04.2019, Kocaeli, Turkey
 3. TAŞPINAR F., ŞİMŞEK M., SABAH L., AKILLI SENSÖRLER İLE TAŞINABİLİR VEYA SABİT HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ DÜZCE ÖRNEĞİ, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) – IMASCONGRESS 2019, 04.2019, Kocaeli, Turkey