Kitap

2016
 1. Can Ayday, Levent Sabah, Nefise Yaman, Kübra Keser, Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Jeoloji Uygulamaları, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 2016, ISBN: 978-605-01-0898-9. Link

Kitap Bölümleri

2018
 1. Cihan Yalçın, Levent SabahBÖLGESEL KALKINMA VE BÖLGE BİLİMİ ÜZERİNE YAZILAR: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanılarak Burdur’un Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması, Sayfa : 425-432,  NOBEL Akademik Yayıncılık, Mayıs, 2018, ISBN: 978-605-320-880-8. Link
 2. Cihan Yalçın, Levent SabahBÖLGESEL KALKINMA VE BÖLGE BİLİMİ ÜZERİNE YAZILAR: Çanakkale Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlikesi Analizi, Sayfa : 411-422, NOBEL Akademik Yayıncılık, Mayıs, 2018, ISBN: 978-605-320-880-8. Link

Makaleler

2016
 1. YALÇIN, C., ,SABAH, L., İl Genelinde Mobil Uygulamalar İle Oluşturulan Sanayi Envanterinin Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Kırklareli Örneği, C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Aralık 2016 Sh 39-42,  ISSN: 1300-2414. Link

2017
 1. YALÇIN, C., ,SABAH, L.,  Açık Kaynak Kodlu CBS Ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi, Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5 (2), 524-537,  ISSN: 2148-2446. Link
 2. YALÇIN, C., ,SABAH, L.,  CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve Ahp Yöntemleri Kullanılarak Çanakkale Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması, C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Aralık 2017 Sh 28-34,  ISSN: 1300-2414. Link
 3. SABAH L., YÜCEDAĞ İ., YALÇIN C., Earthquake Hazard Analysis for Districts of Düzce via AHP and Fuzzy Logic Methods, The Journal of Cognitive Systems 2 (1), 43-47. Link

2018
 1. SABAH L., ŞİMŞEK M.,ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ(Spatial Mobile Campus Information System via Augmented Reality Methods), Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6 (3), 637-649,  ISSN: 2148-2446. Link
 2. YALÇIN C., SABAH L.,CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2018) 101-113. Link
 3. SABAH L., ŞİMŞEK M., GEOSPATIAL SOCIAL NETWORK ANALYSIS WITH USING GIS FOR LOCATION-BASED SERVICE RECOMMENDATION, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering (Kabul)
 4. YALÇIN, C., ,SABAH, L., Kırklareli Sanayi Sektörünün Mevcut Potansiyeli İle Lojistik Altyapısının İlişkilendirilmesi, C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Kasım 2018 Sh 38-43,  ISSN: 1300-2414. Link
 5. ŞİMŞEK, M., YILMAZ O., KAHRİMAN A. H., SABAH L.Detecting Fake Twitter Accounts with using Artificial Neural Networks, Artificial Intelligence Studies, 2018, 1(1): 19-22

 

 

Sunumlar

2012
 1. SABAH, L., 2012, Afet Bilgi Sisteminde Analitik Hiyerarşi Süreci, Esinkap 5. Arge Proje Pazarı Bilişim Yazılım Etkinliği, Anemon Eskişehir, 31 Mayıs 2012, Eskişehir, Türkiye. PPT

 2. 2016
 3. AYDAY, C., SABAH, L., SARIDÖL, S., YAMAN, N., İllere Bağlı İlçelerin Deprem Tehlike Değerlerinin CBS Yöntemi İle Belirlenmesi, 2015 Dünya CBS Günü Zirve Etkinliği, T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 18-19 Kasım 2015, Ankara, Türkiye. PPT

 4. 2017
 5. “Coğrafi Bilgi Sistemleri” Konferansı , Düzce Üniversitesi Association of Computing Machinery (ACM) Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu,  Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu, 30.11.2017. Link 1Link 2

 6. 2018
 7. “Konuralp MTAL Kariyer Günleri-4”, Düzce Konuralp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 14.03.2018. Link

 

Bildiriler


2013
 1. ÇETİN Ç., YAMAN, N., SABAH, L., AYDAY, C.., 2013, Çok Ölçütlü Karar Analizi Yönteminin Afet Bilgi Sistemine Uygulaması: Kütahya Örneği (Implementation Of Multi Criteria Decision Analysis To The Disaster Management Systems Of Kütahya Province), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Deprem Ve Etik Bildiri Özleri Kitabı, 1-5 Nisan 2013, S 510, Ankara, Türkiye.PDF
 2. ÇETİN Ç., YAMAN, N., SABAH, L., AYDAY E., AYDAY, C.., 2013, Bulut Bilişim (Cloud Computing) Teknolojisinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Olanakları, TUFUAB VII. Teknik Sempozyumu, Karadeniz Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye.PDF

 3. 2014
 4. AYDAY, C., SARIDÖL, S., YAMAN, N. , SABAH, L.., İllere Bağlı İlçelerin Deprem Tehlike Değerlerinin CBS Yöntemi İle Belirlenmesi, Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Onaltıncı Yuvarlak Masa Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10 Ocak 2014, Ankara, Türkiye
 5. AYDAY, C., SARIDÖL, S., SABAH, L., YAMAN, N..,Eskişehir İlçelerinin Açık Kaynak Kodlu CBS Ve Önerici Sistemleri Kullanılarak Deprem Tehlikesi Analizi,TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, 06-07 Şubat 2014, Eskişehir, Türkiye.PDF
 6. AYDAY, C., YAMAN, Y., SABAH, L., SARIDÖL S., Landsat 8 Uydu Görüntülerinin Yerbilimlerinde Kullanılma Olanakları(New Opportunities Of Using Landsat 8 Satellite Images In The Earth Sciences), Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 13-14 Mart 2014, Antalya, Türkiye.PDF
 7. AYDAY, C., YAMAN, Y., SABAH, L., SARIDÖL S., Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) Kullanılarak Potansiyel Bina Deprem Tehlikesinin Saptanması((Determination Of Buildings Potential Seismic Hazards By Using Open Source GIS Softwares)), Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 13-14 Mart 2014, Antalya, Türkiye.PDF
 8. AYDAY, C., GÖÇMEZ, A, SABAH, L., YAMAN, N., AŞIKOĞLU, Ö., UMUR, İ, H., 2014, Belediyelerde İş Süreci Tasarımında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Mobil Uygulamalar, Citex 2014 Ankara Bilişim Fuarı,  6-9 Kasım 2014, Ankara, Türkiye.PDF

 9. 2015
 10. SUCUOĞLU, A. C. , EDİZKAN, M. , AYDAY, C., YAMAN, N. , SABAH, L., GÖÇMEZ, A.., 2015, Eskişehir Seyitgazi Ovası Yeraltı Su Seviyelerinin Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi(The Evaluation Of Ground Water Level In Eskisehir Seyitgazi Plain With Open Source Software Geographic Information System), Jeoloji Kurultayı,  6-10 Nisan 2015, Ankara, Türkiye.PDF
 11. SABAH, L. ,KESER, K., BİŞAR, E., YALÇIN, C., 2015, İl Genelinde Mobil Uygulamalar İle Oluşturulan Sanayi Ve Ar-Ge Envanterinin Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Edirne Örneği, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2015, Konya, Türkiye
 12. YALÇIN, C., BİŞAR, E., YALÇIN, S. ,SABAH, L.., 2015, Tematik Coğrafi Haritaların Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Verimlilik Kongresi, T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 06-07 Ekim 2015, Ankara, Türkiye.PDF

 13. 2016
 14. AYDAY, C., SABAH, L., YAMAN, N., KESER. K,, Afet Yönetiminde CBS’nin Önemi Ve Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı, Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Sekizinci Yuvarlak Masa Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 25 Mart 2016, Ankara, Türkiye
 15. SÜMER, E. Ö., KORUYUCU, M., GÜRÇAY, O. B., SAN, T., AYDAY, C., YAMAN, N., SABAH, L..,  Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Uzaktan Algılama (UA) Uygulamalarında Jeoloji Mühendisliğine Sağlayacağı Katkılar(Additives Of Open Source Software For GIS And RS Applications To Geological Engineers), 69. Jeoloji Kurultayı Doğal Kaynakların Jeopolitikası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 11-15 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.PDF
 16. AYDAY, C., YAMAN, N., KESER, K. , SABAH, L.., Geographic Information Systems (GIS) With Open-Source Software / Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar İle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 17. SABAH, L., Developing Open Source Web Applications With Geographic Information Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Açık Kaynak Kodlu Konumsal Web Uygulamalarının Geliştirilmesi, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 18. YALÇIN, C., SABAH, L.The Use Of Open Source Coded Geographic Information Systems On Analysis Studies Of Relationship Between Seismicity And Industry: Example Of Edirne / Sanayi Ve Depremsellik İlişkisi Analiz Çalışmalarında Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Edirne Örneği, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye .PDF
 19. YALÇIN, C., SABAH, L.Introducing The Risk Analysis Of Çanakkale Industry With The Thematic Maps According To Earthquake Data / Deprem Verilerine Göre Çanakkale Sanayisinin Tematik Haritalarla Risk Analizinin Ortaya Konulması, GEOMED 2016, 23-26 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.PDF
 20. AYDAY, C., YAMAN, N., SABAH, L., HÖKE, O., Güneş Enerji Santralı Yer Seçiminde Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı-Eskişehir İl Örneği,UZAL-CBS Sempozyumu Çukurova 2016, 6 Ekim 2016, Adana, Türkiye.PDF

 21. 2017
 22. SABAH, L., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Açık Kaynak Kodlu Konumsal Web Uygulamalarının Geliştirilmesi / Developing Open Source Web Applications With Geographic Information Systems, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 12 Nisan 2017, ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.PDF
 23. YALÇIN C., SABAH L., Sanayi Ve Ar-Ge Yetenek Envanteri Çalışmalarında Arayüz Yazılımı Ve Veritabanı Tasarımı, MESTEK 2017 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, BURDUR. PDF (MESTEK 2017 Teknik Bilimler En İyi Bildiri Ödülü)
 24. SABAH L.,ŞİMŞEK M., Artırılmış Gerçeklik Yöntemleri İle Konumsal Mobil Kampüs Bilgi Sistemi, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu 2017, 12 Eylül 2017, Düzce Üniversitesi, Düzce
 25. SABAH L., YÜCEDAĞ İ.,Düzce İlçelerinin Ahp Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Deprem Tehlike Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu 2017, 12 Eylül 2017, Düzce Üniversitesi, Düzce
 26. YALÇIN C., SABAH L.ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) KULLANILARAK BURDUR’UN DEPREM TEHLİKE ANALİZİNİN OLUŞTURULMASI, 7. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017, Burdur PDF
 27. YALÇIN C., SABAH L.ÇANAKKALE SANAYİ İŞLETMELERİNİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ, 7. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017, Burdur PDF
 28. SABAH L., ŞİMŞEK M., INVESTIGATION OF SPATIAL DATA WITH OPEN SOURCE SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS, 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 14.10.2017, Safranbolu, Karabük, Turkey
 29. SABAH L., ŞİMŞEK M., HIGHWAYS DISTURBANCE DETECTION WITH THE USE OF OPEN SOURCE CODE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, MOBILE AND WEB APPLICATIONS, 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 14.10.2017, Safranbolu, Karabük, Turkey
 30. YALÇIN C., SABAH L.Earthquake Hazard Analysis of Çanakkale’s Industrial Enterprises via GIS-based Fuzzy Logic Method, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, 20.10.2017, Çanakkale, Turkey
 31. YALÇIN C., SABAH L., KAYA M., EARTHQUAKE HAZARD ANALYSIS OF ÇANAKKALE’S INDUSTRIAL FIRMS VIA GIS-BASED ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS, 25.10.2017, Washington State Convention Center, USA,   Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6, DOI: 10.1130/abs/2017AM-301201

 32. 2018
 33. YALÇIN C., SABAH L., ERTÜRK M. A.,  SANAYİ-DEPREMSELLİK İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARINDA CBS TABANLI BULANIK MANTIK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: EDİRNE ÖRNEĞİ / USE OF GIS BASED FUZZY LOGIC METHOD IN INDUSTRIAL-EARTHQUAKE RELATIONSHIP STUDIES: EDİRNE PROVINCE, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25.04.2018, Ankara, Turkey Link
 34. SABAH L., ŞİMŞEK M., Implementation of Clarke & Wright Savings Algorithm in Social Network Analysis: An Exemplary Event Planning System, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), May 11-13, 2018 Safranbolu, Turkey Link
 35. SABAH L., ŞİMŞEK M., SOSYAL AĞLARDA ETKİ MAKSİMİZASYONU İÇİN EGO-AĞ ANALİZİ – Ego-Networks Analysis for Influence Maximization on Social Networks, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16.11.2018 Ankara, Turkey
 36. SABAH L., ŞİMŞEK M., AÇIK KAYNAK ÇİZGE ANALİZ ARAÇLARI İLE SOSYAL AĞLARDAKİ ETKİLİ BİREYLERİN TESPİTİ – Detecting Influencers on Social Networks with using Open Source Graph Analysis Tools, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16.11.2018, Ankara, Turkey

 37. 2019
 38. SABAH L., ARGUN D. İ., Wi-Fi Sinyallerinin Hastane İç Konum Tespiti için Kullanımına Bir Yaklaşım: Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması (An Approach to the use of Wi-Fi Signals for Hospital Indoor Location Detection: Performance Comparison of Classification Algorithms), Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı (EBBT 2019), 04.2019, İstanbul, Turkey
 39. TAŞPINAR F., ŞİMŞEK M., SABAH L.AKILLI SENSÖRLER ÖLÇÜMLERİNE DAYALI HAVA KİRLİLİĞİ TAHMİNİ, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) – IMASCONGRESS 2019, 04.2019, Kocaeli, Turkey
 40. TAŞPINAR F., ŞİMŞEK M., SABAH L.AKILLI SENSÖRLER İLE TAŞINABİLİR VEYA SABİT HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ DÜZCE ÖRNEĞİ, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) – IMASCONGRESS 2019, 04.2019, Kocaeli, Turkey